Moderatorzy

Ładowanie...

Lech
Dzierżanowski

zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

Pianista i menadżer. Ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu Andrzeja Stefańskiego. Był laureatem Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, występował w filharmoniach w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Jeleniej Górze. Nagrywał m.in. dla Polskiego Radia, Telewizji Polskiej oraz Polskich Nagrań. W 2019 roku rozpoczął współpracował z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca w ramach Polskiego Impresariatu Muzycznego.

Wcześniej współpracował m.in. z Filharmonią Narodową jako kierownik Działu Promocji czy Filharmonią Łódzką im. Artura Rubinsteina pełniąc rolę dyrektora ds. promocji, dyrektora naczelnego i artystycznego oraz zastępcy dyrektora ds. artystycznych. Szereg działań i projektów stworzył z wieloma organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Piąta Esencja, Fundacją Concert Spirituels, Fundacją Kultury Polskiej, Związkiem Kompozytorów Polskich czy Fundacją Uniwersytetu Warszawskiego. Jest współautorem wydawnictw tradycyjnych i multimedialnych poświęconych m.in. Witoldowi Lutosławskiemu, Karolowi Szymanowskiemu czy Andrzejowi Panufnikowi.

Od wielu lat zajmuje się popularyzacją dorobku Romana Palestra. W 2021 roku nakładem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego opublikował monografię kompozytora. I to właśnie „za podjęcie wielu inicjatyw wydawniczych i koncertowych, które skutecznie przywracają osobę i muzykę Romana Palestra do życia muzycznego” w 2021 roku otrzymał Nagrodę Honorową Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich.

fot. Wojciech Grzędziński

czytaj więcej

Maxymilian
Bylicki

koncepcja programowa V Konwencji Muzyki Polskiej

Pianista, manager, działacz społeczny, organizator życia artystycznego.

Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca w latach 2017–2020. Ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu z dyplomem magistra sztuki. Od 1977 roku prowadził czynną działalność koncertową jako solista i kameralista, a także działalność dydaktyczną. Koncertował w kraju i za granicą (m.in. w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, we Włoszech).

W latach 1979–1991 wykładał w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina oraz w Akademii Muzycznej w Warszawie. W latach 1990–1994 był dyrektorem Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 1997 roku uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA) na Uniwersytecie w Calgary (Kanada) oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2000–2001 był doradcą Ministra Kultury i Sztuki ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym. W latach 2003–2005 pełnił funkcję dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Od 2015 roku doradca w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jest członkiem i długoletnim wiceprzewodniczącym zarządu Sekcji Pedagogów Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, organizatorem i członkiem komitetu programowego Międzynarodowych Mistrzowskich Kursów Muzycznych w Łańcucie, a także pomysłodawcą Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie.

fot. archiwum prywatne

czytaj więcej

Marek
Bracha

moderator panelu Polska muzyka XIX wieku. Wypełnianie białych plam

Pianista, absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i Royal College of Music w Londynie. Koncertuje na terenie Europy, obu Ameryk i Azji.

Solista, kameralista, laureat wielu konkursów, pedagog, interpretator muzyki na instrumentach historycznych i współczesnych, komentator wydarzeń muzycznych i kulturalnych, kurator. Autor recitali komentowanych, łączących muzykę ze słowem, wprowadzających pozamuzyczne konteksty utworów i historię ich powstawania. Komentator telewizyjny i radiowiec, od wielu lat zapraszany do grona ekspertów komentujących m.in. przesłuchania Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina przez TVP Kultura, Program 2 Polskiego Radia oraz Polskie Radio Chopin, w którym prowadzi także cotygodniową autorską audycję „Muzycy o Chopinie”.

Juror krajowych i zagranicznych konkursów muzycznych, m.in. w Hanowerze i Taipei. Współzałożyciel i kurator dorocznego festiwalu muzyki kameralnej „WarszeMuzik”, odbywającego się w przestrzeni publicznej Warszawy, w zachowanych przedwojennych podwórkach na obszarze getta warszawskiego.

Wykładowca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie i pedagog Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie. Regularnie prowadzi warsztaty oraz kursy mistrzowskie w kraju i za granicą, m.in. w Japonii, Chinach czy na Tajwanie, także na fortepianach historycznych.

fot. Anita Wąsik-Płocińska

czytaj więcej

Beata
Bolesławska-Lewandowska

moderator panelu Muzyka współczesna

Muzykolog, doktor habilitowana, profesor Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Autorka książek: Panufnik (PWM, Kraków 2001), Górecki. Portret w pamięci (PWM, Kraków 2013), Panufnik. Architekt emocji (PWM, Kraków 2014), The Life and Works of Andrzej Panufnik (1914–1991) (przekł. Richard Reisner, Ashgate, Farnham 2015), Mycielski. Szlachectwo zobowiązuje (PWM, Kraków 2017), The Symphony and Symphonic Thinking in Polish Music since 1956 (Routledge, Abingdon 2019), Górecki (PWM, Kraków 2023), Zygmunt Mycielski. Między muzyką a polityką (w druku, PWM, Kraków 2024), a także edytorka korespondencji Zygmunta Mycielskiego i Andrzeja Panufnika (IS PAN, Warszawa, t. 1 2016, t. 2 2018, t. 3 2021) oraz tomów pism Zygmunta Mycielskiego Znaki zapytania (PWM, Kraków 2022) i Pawła Hertza O muzyce (PIW, Warszawa 2022).

Wraz z Jolantą Guzy-Pasiak jest inicjatorką i redaktor naczelną serii wydawniczej Muzyka polska za granicą, wydawanej przez Instytut Sztuki PAN (Warszawa, t. 1 2017, t. 2 2019, t. 3 2020). Autorka artykułów na tematy związane z polską muzyką współczesną, publikowanych w kraju i za granicą, a także tekstów na portalach internetowych, w programach koncertowych i książeczkach płytowych. Uczestniczka i organizatorka polskich i międzynarodowych konferencji muzykologicznych.

Uhonorowana odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2007) oraz Nagrodą Honorową Związku Kompozytorów Polskich (2015). Od 2015 przewodnicząca Zarządu Sekcji Muzykologów oraz członkini Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich.

fot. J. Dalecki

czytaj więcej

Alina
Mądry

moderator panelu Polska muzyka dawna

Muzykolog, uczennica prof. dr hab. Ireny Poniatowskiej. Od czasów studiów związana z poznańską muzykologią na ówczesnym Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 2001 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii (praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. Ireny Poniatowskiej pt. Twórczość na instrumenty klawiszowe Carla Philippa Emanuela Bacha w kontekście niemieckiej estetyki muzycznej II połowy XVIII wieku).

We wrześniu 2014 roku, na podstawie książki wydanej w serii „Historia Muzyki Polskiej”, t. III: Barok, cz. 2: 1697–1795 Muzyka religijna i jej barokowy modus operandi, Alina Mądry otrzymała habilitację. Trzy lata później, w maju 2017 roku objęła stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Muzykologii Wydziału Historycznego UAM. W roku 2019 zakończyła współpracę z poznańską muzykologią, aby swoją dalszą drogę naukowo-dydaktyczną związać z Katedrą Teatru i Sztuki Mediów UAM. Współpracuje z licznymi uczelniami na terenie kraju oraz instytucjami kultury i archiwami. Od 2017 roku przewodniczy Radzie Naukowo-Wydawniczej Dzieł Wszystkich Henryka Wieniawskiego i jest członkiem Zarządu Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.

Autorka trzech książek, edycji źródłowo-krytycznych, kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Uczestniczyła w ponad pięćdziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Realizowała granty naukowe związane z opracowywaniem źródeł muzycznych. W swojej działalności, zarówno naukowej, jak i popularyzatorskiej, koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z muzyką polską i powszechną od końca XVII do I połowy XIX wieku.

fot. Ewa Grzeszczuk

czytaj więcej

Artur
Malke

moderator panelu Organizacja życia muzycznego w Polsce – Impresariat – NGO’s

Absolwent klasy kontrabasu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, a także Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunkach ekonomia (specjalizacja public relations) oraz zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej.

Zanim rozpoczął działalność menedżerską był aktywnym muzykiem orkiestrowym. W latach 2006–2011 współorganizował coroczną trasę koncertową „Projekt Mozart”. W 2012 roku, wraz z Martyną Pastuszką, utworzył {oh!} Orkiestrę (dawniej: {oh!} Orkiestra Historyczna), w której funkcję menedżera pełnił w latach 2012–2020.

Współpracował z Instytucją Kultury im. Krystyny Bochenek – Katowice Miasto Ogrodów, będąc członkiem zespołu tworzącego zakończoną sukcesem aplikację Katowic do tytułu Miasta Muzyki UNESCO. Od 2020 roku kieruje własną agencją artystyczna, współpracując artystami z Polski i zagranicy, takimi jak Orkiestra Kameralna Miasta Tychy AUKSO, Arte dei Suonatori, Freiburger Baroque Orchestra, Chór Polskiego Radia, Equilibrium String Quartet, Marcin Świątkiewicz, Sulamita Sara Ślubowska.

Jest jedynym polskim członkiem IAMA International Artist Managers’ Association. Od 2018 roku współorganizuje Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej Improwizowanej „All’improvviso” w Gliwicach. W kwietniu 2022 roku został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego REMA European Early Music Network – Europejskiej Sieci Muzyki Dawnej, skupiającej ponad 150 członków z całej Europy. Następnie w październiku tegoż roku objął stanowisko prezesa Fundacji Chór Polskiego Radia, przez kolejny rok pełniąc jednocześnie funkcję dyrektora Chóru, i działając na rzecz połączenia zespołu z Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

Regularnie uczestniczy w konferencjach poświęconych kulturze i muzyce klasycznej w Polsce i za granicą. Od 2020 roku swoim doświadczeniem dzieli się ze studentami Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie prowadzi wykłady z promocji i marketingu w kulturze oraz komunikacji społecznej i organizacji wydarzeń.


fot. Magdalena Hałas

czytaj więcej

Piotr
Piszczatowski

moderator panelu Muzyka tradycyjna i ludowa

Muzykant, aktor, animator kultury, dokumentalista. Z zamiłowania tancerz, z wykształcenia socjolog. Współzałożyciel warszawskiego Domu Tańca.

Miłośnik i dokumentalista muzyki wiejskiej od lat 90.; miejsca szczególnie mu bliskie to Rzeszowskie, Mazowsze, Kurpie, Suwalszczyzna, Białoruś. Aktor, współtwórca spektakli oraz muzyki w teatrze Studium Teatralne w latach 1996–2007. Od 2008 roku uczestnik wszelkich twórczych inicjatyw Janusz Prusinowski Kompania. Oprócz koncertów w Europie, Ameryce i Azji, zespół prowadzi warsztaty muzyczne i taneczne oraz grywa do tańca, przywracając muzyce tradycyjnej jej pierwotną, łączącą i świąteczną, rolę zarówno w miastach, jak i w społecznościach wiejskich, skąd wywodzą się mistrzowie zespołu.

Współtwórca i organizator festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, a przede wszystkim pomysłodawca i lider Targowiska Instrumentów, wielobarwnego i synkretycznego wydarzenia, odbywającego się w Festiwalu. Targowisko przez całe lata rozwijało swoją unikalną formułę, przyjmując kształt jednodniowego święta w którym jednocześnie rozgrywa się ponad kilkanaście muzycznych, teatralnych i tanecznych zgromadzeń.

Twórca portalu www.targowiskoinstrumentow.pl dającego możliwość wglądu do blisko stu pracowni twórców instrumentów z całej Polski.

Inicjator działań promocyjnych na rzecz polskiej muzyki tradycyjnej na targach muzyki świata Womex w latach 2012–2015. Koordynator projektu Polska Muzyka Tradycyjna w Turcji 2014. W latach 2015–2017 kierownik artystyczny portalu AkademiaKolberga.pl. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2014 i 2020.

Od czerwca 2018 roku koordynator Pracowni Muzyki Tradycyjnej przy Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca, prowadzącej szereg ogólnopolskich programów animacyjnych, takich jak Akademia Kolberga i Mały Kolberg, Ogniska Muzyki Tradycyjnej, portal MuzykaTradycyjna.pl oraz Archiwa Otwarte.

Współpracownik i prowadzący programy TVP Kultura w powstających w 2019 roku cyklach: Nie-Wielka Orkiestra (koncerty dla rodzin w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach), Polska Tańcząca, brał udział w przygotowaniu cyklu Dzika Muzyka dla TVP w roku 2016.

fot. Jerzy Dziedziczak

czytaj więcej

Łukasz
Strusiński

moderator panelu Promocja polskiej muzyki za granicą. Diagnozy, strategie, rekomendacje

Od początku swojej drogi zawodowej związany jest z muzyką klasyczną i polskimi instytucjami muzycznymi. Początkowo z Filharmonią Narodową (1999–2005), gdzie z bliska obserwował, między innymi obchody stulecia instytucji w 2001 roku.

W latach 2008–2021 pracował w Instytucie Adama Mickiewicza – najpierw jako producent międzynarodowych wydarzeń muzycznych (2008–2014) zajmował się programowaniem i realizacją wizerunkowych projektów z zakresu muzyki klasycznej, nawiązywaniem i budowaniem relacji z branżowymi partnerami zagranicznymi, planowaniem wizyt studyjnych, kontekstowym programowaniem wydarzeń, zarządzaniem projektami we wszystkich aspektach.

Uczestniczył w realizacji wydarzeń w ramach następujących prezentacji: Polska! Year 2009–2010, Zagraniczny Program Kulturalny Polskiej Prezydencji w Radzie UE 2011, sezon turecki Polska – Turcja 600 2013–2014 oraz program „Niepodległa” – obchodów stulecia polskiej niepodległości 2018–2019. Następnie (2015–2019), jako kierownik wydziału ekspertów, zarządzał zespołem merytorycznym (film, teatr, sztuki wizualne, muzyka aktualna, muzyka klasyczna, kultura cyfrowa), tworzył i współtworzył dziedzinowe plany strategiczne, zapewniał ekspercką ocenę projektów, ekspertyz i badań.

Był pomysłodawcą i twórcą I, CULTURE Orchestra – międzynarodowej, symfonicznej orkiestry młodzieżowej państw dawnego Partnerstwa Wschodniego oraz Polski (2010–2012). W latach 2012–2019 koordynował projekt fonograficzny „Muzyka z dawnej Polski”, w ramach którego wydano 13 pozycji, w tym między innymi premierowe nagrania warszawskiej mszy Luki Marenzia (w wykonaniu The Sixteen) czy operę Gismondo, re di Polonia Leonarda Vinciego (w wykonaniu {oh!} Orkiestry). Zainicjował i w latach 2014–2018 koordynował polskie stoisko na branżowych targach muzycznych Classical:NEXT.

Obecnie, od 2021 roku, jest kierownikiem Działu Programowego Sinfonii Varsovii.

fot. Bartek Barczyk

czytaj więcej
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję